[no_toc]

İş Kazaların Nedenleri

İş kazalarının 4 temel nedeni bulunmaktadır. 4 M olarak isimlendirilen nedenler sırasıyla;

 1. İnsan (Man)
 2. Makine (Machine)
 3. Çevre (Media)
 4. Yönetim (Management)

İnsan faktöründe fiziksel nedenler, psikolojik nedenler ve işyeri nedenleri önemlidir. Bunlar uykusuzluk, yorgunluk, hastalık, üzüntü, unutkanlık, dikkatsiz davranışlar, vb. dir.

Makine faktörü ise, arızalı ekipman, yetersiz kontrol ve bakım, eksik ve kusurlu  koruyucular, hatalı makine yerleşiminden kaynaklanmaktadır.

Çevre faktörü ise yetersiz çalışma bilgisi, uygun olmayan çalışma metodu, uygun olmayan çalışma yeri ve ortamı vb.’dir.

Yönetim faktörü ise; yetersiz yönetim, eğitim eksikliği, talimatların tam olarak uygulanmaması, yetersiz güvenlik yönetim planı, işe uygun olmayan personel istihdamı, yetersiz sağlık kontrolü gibi faktörlerdir.

İş kazalarının % 88’i güvensiz davranışlardan, % 10’u tehlikeli durumlardan ve % 2’si ise önlenemez nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ancak şu da bilinmelidir ki; gelişmiş ülkelerde yapılan iş güvenliği ile ilgili çalışmalar iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılabileceğini göstermiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Kazalarından Doğan Kayıplar

İş kazalarının gerçek maliyetleri; tedavi harcamaları, kaza sonucu ödenen tazminatlar, dava giderleri, mali mesuliyet sigorta, kazada hasar gören tesis onarımı gibi “Görünür Maliyet” lerle sınırlı değildir. Görünür maliyetlerin yanında; kaza araştırma maliyeti, yerine geçen işçinin öğrenme süresi, verim ve zaman kaybı (ekibin morali), fazla mesai, yöneticilerin harcadıkları zaman, ölüm varsa işe ara verme, soruşturmada üst düzey zaman kaybı, işletmenin prestij kaybı gibi “Gizli Maliyet” leri de bulunmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere, iş kazalarını önleyememenin maliyeti ve yaratacağı sorunlar çok fazla olup önlemek için gerekenden daha fazla masraf gerektirmektedir.

İş kazalarından sonra ortaya çıkan kayıplar buzdağına benzetilmektedir. Kayıpların görünmeyen kısmı, görünen kısmın 4 katı kadardır.

İş Kazaları Nasıl Önlenir?

 • Üst yönetimin iş sağlığı ve güvenliği konusunu sahiplenmesi ile,
 • İş Güvenliği çalışmalarına kuruluşun Üst Düzey Yöneticileri de katılarak ve sorumluluğa ortak olarak,
 • İş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturularak ve uygulayarak
 • İş kazalarında sıfır kaza hedeflenerek,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirme çalışmalarına katılımın sağlanması, kazaların öngörülmesi ve bunların oluşmaması için çalışmalar yapılarak
 • Yaşanmış ramak kala olaylar ve önceden geçirilmiş iş kazalarının kayıtlarının düzenli olarak tutulması ve değerlendirilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği ile eğitimlerinin düzenli olarak verilmesi ile
 • Önlem almaya çalışarak
 • Toplumsal yaşamın bir parçası olarak kurallara uyarak,
 • Başkaları ile dayanışma ve işbirliği yaparak
 • Sorumluluk ve güven sahibi olarak
 • Soğukkanlı ve sakin davranarak
 • Tehlikeli durum ve tehlikeli davranışları ortadan kaldırarak
 • Çalışanların tutum ve davranışlarını değiştirerek iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir.

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, mevzuatın uyulması gereken bir zorunluluk olarak algılanması yerine, iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşım olarak benimsenmeli, sağlık ve  güvenliğimizi destekleyici bir araç olarak görülmelidir.


[wp_quiz_pro id=”10773″]


 

Yorum Yap

3 + 14 =